O firmie

SOKOŁÓW CATERING SYSTEM powstał na bazie współpracy pomiędzy Sokołów S.A., a grupą ekspertów rynku Żywienia Zbiorowego. SCS TECHNOLOGIE, jako pierwsze w Polsce oferuje pełny pakiet półproduktów umożliwiających przygotowanie posiłków w ramach NOWEGO SYSTEMU produkcji dań w żywieniu zbiorowym.

NOWY SYSTEM powstał w wyniku adaptacji systemów produkcji i dystrybucji posiłków stosowanych na całym świecie do realiów i możliwości polskiego rynku.  Jego głównym założeniem jest optymalizacja kosztów funkcjonowania systemów żywienia. Efekty uzyskuje się poprzez zastosowanie w produkcji dań gotowych wstępnie przetworzonych półproduktów, znacząco upraszczając w ten sposób produkcję posiłków.

Oferta SCS TECHNOLOGIE nie ogranicza się tylko do sprzedaży półproduktów, ale także do przygotowania założeń dietetycznych żywienia, pełnej obsługi technologicznej poprzez szkolenie personelu, wdrażanie systemu na kuchni oraz późniejszy nadzór nad optymalizacją procesów zachodzących w codziennym funkcjonowaniu kuchni.