Nowe podejście do żywienia zbiorowego

ŻYWIENIE TRADYCYJNE A NOWY SYSTEM - DANIA WSTĘPNIE PRZETWORZONE 

System produkcji posiłków z produktów wstępnie przetworzonych zakłada wytworzenie półproduktów w fabryce i zakończenie procesu produkcji w miejscu żywienia. Półprodukty stosowane w tym systemie nie są w 100 % przygotowane do spożycia i wymagają zakończenia procesu gotowania. Zaletą systemu jest niskie zużycie mediów i mała ilość personelu niezbędnego do prowadzenia procesu żywienia. Zasadnicza różnica w stosunku do systemu tradycyjnego sprowadza się do ograniczenia ilości procesów, wyposażenia, pomieszczeń oraz osób niezbędnych do wyprodukowania posiłków. Nowy system umożliwia przygotowanie dużej ilości posiłków w krótkim czasie, małym nakładem pracy personelu. 

ZALETY ŻYWIENIA ZA POMOCĄ DAŃ PRZETWORZONYCH

 • uproszczenie procesów produkcji posiłków
 • zmniejszenie kosztów żywienia poprzez minimalizację zatrudnienia oraz kosztów mediów
 • małe nakłady na infrastrukturę produkcyjną
 • możliwość realizacji bogatszego menu
 • poprawę bezpieczeństwa oraz higieny produkcji
 •  ograniczenie start wynikających z kradzieży

PROCESY PRODUKCYJNE WYELIMINOWANE PRZEZ NOWY SYSTEM

 • mycie, obieranie, krojenie, szatkowanie itp. -  warzyw , ziemniaków
 • przygotowanie, mielenie, formowanie potraw mięsnych
 • smażenie i gotowanie potraw mięsnych
 • przygotowanie, formowanie i gotowanie potraw garmażeryjnych
 • długotrwałe gotowanie zup 
 • pieczenie, smażenie
 • konfekcjonowanie dań śniadaniowych i kolacyjnych 

NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM ŻYWIENIA? 

 1. zmiana miejsca wstępnego przygotowania półproduktów  - z kuchni klienta na fabrykę
 2. wstępna obróbka termiczna i przetworzenie półproduktów w fabryce
 3. dostawa półproduktów w opakowaniach cateringowych ( dostawy 2-3 razy w tygodniu)
 4. zakończenie procesu produkcji w kuchni klienta 
 5. dystrybucja posiłków

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z NOWEGO SYSTEMU ŻYWIENIA

 1. mniejsze koszty osobowe - do wydania kilkuset posiłków w ciągu 2 godzin wystarczą 2-3 osoby 
 2. mniejsze koszty mediów - regeneracja posiłków w piecach konwekcyjno-parowych trwa od kilku do kilkunastu minut
 3. mniejsza powierzchnia kuchni - niezbędne jest zaledwie kilka urządzeń służących do regeneracji posiłków
 4. większe bezpieczeństwo higieniczne - posiłki są pasteryzowane i hermetycznie pakowane w fabryce
 5. mniejsze nakłady inwestycyjne na urządzenia do produkcji i dystrybucji posiłków - do obsługi systemu wystarczy piec konwekcyjno-parowy lub piekarnik, kocioł elektryczny lub tradycyjny oraz chłodnia